Thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Phạm Vũ Luận lại đi dạy học