Thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam - Thụy Điển

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree sáng 7.5. Ảnh: Thế giới & Việt Nam
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree sáng 7.5. Ảnh: Thế giới & Việt Nam
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree sáng 7.5. Ảnh: Thế giới & Việt Nam
Lên top