Thời cơ cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư FDI chất lượng cao vào Việt Nam

Thủ tướng tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: VGP.
Thủ tướng tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: VGP.
Thủ tướng tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: VGP.
Lên top