Thiếu tướng Sùng Thìn Cò: Các vấn đề tiêu cực, tôi biết được, tôi sẽ phản ánh không trừ một loại gì

ĐBQH - Thiếu tướng Sùng Thìn Cò khẳng định chỉ cần biết có tiêu cực là sẽ phản ánh. Ảnh: Đức Thành
ĐBQH - Thiếu tướng Sùng Thìn Cò khẳng định chỉ cần biết có tiêu cực là sẽ phản ánh. Ảnh: Đức Thành