Thiếu tướng Nguyễn Văn Man hy sinh, Quốc hội mất đi 1 đại biểu trách nhiệm

Lên top