Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu được bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Quân khu 9

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9. Ảnh: PV
Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9. Ảnh: PV
Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9. Ảnh: PV
Lên top