Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc phụ trách Tư lệnh Quân khu 3

Lên top