Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Nghị quyết cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Nghị quyết cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Nghị quyết cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức
Lên top