Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định cho tân Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Tienphong.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định cho tân Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Tienphong.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định cho tân Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Tienphong.
Lên top