Thiếu tướng Lê Đăng Dũng được giao Quyền Chủ tịch, TGĐ Viettel

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng. Ảnh: Danviet
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng. Ảnh: Danviet
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng. Ảnh: Danviet
Lên top