Thiếu tướng Kiên Rịnh giữ chức Phó Giám đốc công an Trà Vinh

Lên top