Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Trung tướng Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm với Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: BCA.
Trung tướng Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm với Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: BCA.
Trung tướng Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm với Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: BCA.
Lên top