Thiếu tá - phi công SU-30 MK2 Nguyễn Hữu Cường đang được đưa vào bờ

Tàu biên phòng Nghệ An tham gia ứng cứu
Tàu biên phòng Nghệ An tham gia ứng cứu
Tàu biên phòng Nghệ An tham gia ứng cứu
Lên top