Thiết lập "công trường xanh", không lùi tiến độ cao tốc Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không chấp nhận lùi tiến độ đã cam kết. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không chấp nhận lùi tiến độ đã cam kết. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không chấp nhận lùi tiến độ đã cam kết. Ảnh Đức Tuân
Lên top