Thiết lập Cổng tham vấn điện tử để lấy ý kiến, gỡ bỏ rào cản kinh doanh

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Lên top