Thiết lập cơ chế chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp để thu hút đầu tư

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế. Ảnh: Q.H
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế. Ảnh: Q.H
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế. Ảnh: Q.H
Lên top