Thiệt hại đầu tiên từ bão Thần Sét: Hà Nội cây đổ, úng ngập, nhiều tuyến giao thông tê liệt