Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thiền sư Huyền Quang và nàng Điểm Bích - nghi án 7 thế kỷ