Thị xã Hoàng Mai: Thực hiện mục tiêu “kép” trong mùa dịch COVID-19

Ngày 13.5, Ủy ban bầu cử thị xã Hoàng Mai họp, triển khai các nội dung bầu cử quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh: VN
Ngày 13.5, Ủy ban bầu cử thị xã Hoàng Mai họp, triển khai các nội dung bầu cử quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh: VN
Ngày 13.5, Ủy ban bầu cử thị xã Hoàng Mai họp, triển khai các nội dung bầu cử quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh: VN
Lên top