Thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

Phát động cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng. Ảnh PV
Phát động cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng. Ảnh PV
Phát động cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng. Ảnh PV
Lên top