Thí sinh đăng kí 21 nguyện vọng, phần mềm tuyển sinh xử lý kiểu gì?