Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN.
Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN.
Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN.
Lên top