Thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến. Ảnh LDO
Cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến. Ảnh LDO
Cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến. Ảnh LDO
Lên top