Thi hành kỷ luật cảnh cáo với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: QH.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: QH.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: QH.
Lên top