Thi hành kỷ luật Ban thường vụ quận ủy Hồng Bàng và nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hàng trăm nhà xây dựng trái phép tại chợ đầu mối hoa quả, nhiều cán bộ quận Hồng Bàng bị kỷ luật. Ảnh HH
Hàng trăm nhà xây dựng trái phép tại chợ đầu mối hoa quả, nhiều cán bộ quận Hồng Bàng bị kỷ luật. Ảnh HH
Hàng trăm nhà xây dựng trái phép tại chợ đầu mối hoa quả, nhiều cán bộ quận Hồng Bàng bị kỷ luật. Ảnh HH
Lên top