Thi đua yêu nước, phấn đấu đưa Thanh Hoá thành tỉnh hiện đại, kiểu mẫu

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ X (2020 - 2025). Ảnh: X.H
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ X (2020 - 2025). Ảnh: X.H
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ X (2020 - 2025). Ảnh: X.H
Lên top