Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Lên top