Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân: Cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì hội thảo. Ảnh: Thanh Tuấn
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì hội thảo. Ảnh: Thanh Tuấn
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì hội thảo. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top