Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Lên top