Thêm 82 ca COVID-19, Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh, khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc

Cuộc họp được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: VGP
Cuộc họp được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: VGP
Cuộc họp được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: VGP
Lên top