Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm 23 học viên quân đội tham gia khóa tập huấn gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc