Thế nào là “người có tài năng" trong hoạt động công vụ?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tại hội trường. Ảnh:Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tại hội trường. Ảnh:Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tại hội trường. Ảnh:Quốc hội.
Lên top