Thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Lên top