Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thế giới năm 2019 dưới góc nhìn bảo hộ công dân

Đại sứ Vũ Việt Anh -  Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Ảnh: NVCC.
Đại sứ Vũ Việt Anh - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Ảnh: NVCC.
Đại sứ Vũ Việt Anh - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Ảnh: NVCC.
Lên top