Thế giới có gần 800 triệu người đang thiếu đói

Đồng ruộng ở ĐBSCL khô cằn trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 (ảnh: P.V)
Đồng ruộng ở ĐBSCL khô cằn trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 (ảnh: P.V)