Thay từ “chính xác” sang “đủ độ tin cậy” có phải hạ cấp dự báo thiên tai?

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quochoi.vn
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quochoi.vn
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top