Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Thầy trò trong “Ngày thầy trò” sẽ nhận lời chúc mừng của Chủ tịch nước