Quảng Trị:

Thầy giáo dạy Hóa mất tích ở sông Thạch Hãn