Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung:

Thay đổi về chất, có lợi cho cả hai bên

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: ĐH
Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: ĐH
Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: ĐH
Lên top