Thay đổi nhân sự lớn tại Cà Mau: Điều động, luân chuyển hàng loạt bí thư huyện ủy

Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ (ảnh Hoàng Diện)
Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ (ảnh Hoàng Diện)
Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ (ảnh Hoàng Diện)