Thay đổi mô hình chống dịch, “kéo” lao động trở lại sản xuất

Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Lên top