Thay đổi 3 thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an là thành viên Ban Chỉ đạo. Ảnh Hương Giang
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an là thành viên Ban Chỉ đạo. Ảnh Hương Giang
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an là thành viên Ban Chỉ đạo. Ảnh Hương Giang
Lên top