Thảo luận về hợp tác quốc phòng ASEAN trong phòng, chống dịch COVID-19

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Lên top