Thành ủy TPHCM gửi thư cảm ơn nhân dân thành phố

Ông Lê Văn Minh (người đứng) Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết có 23.070 lượt ý kiến tham gia góp ý  Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Ảnh Anh Tú
Ông Lê Văn Minh (người đứng) Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết có 23.070 lượt ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Ảnh Anh Tú
Ông Lê Văn Minh (người đứng) Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết có 23.070 lượt ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Ảnh Anh Tú
Lên top