Thành ủy Hà Nội tổ chức hai giải báo chí về xây dựng Đảng, người Hà Nội

Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018. Ảnh: hoinhabaovietnam.vn
Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018. Ảnh: hoinhabaovietnam.vn
Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018. Ảnh: hoinhabaovietnam.vn
Lên top