Thành tựu đối ngoại 2019: Bản lĩnh và tinh thần Việt Nam

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: ASEAN Việt Nam
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: ASEAN Việt Nam
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: ASEAN Việt Nam
Lên top