Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo. Ảnh Ái Vân
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo. Ảnh Ái Vân
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo. Ảnh Ái Vân
Lên top