Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Công trình xây dựng kiên cố ngay bên hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng kiên cố ngay bên hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng kiên cố ngay bên hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Lên top