Thanh tra đột xuất Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Khu LHTTQG Mỹ Đình từng bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H
Khu LHTTQG Mỹ Đình từng bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H
Khu LHTTQG Mỹ Đình từng bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H
Lên top