Thanh tra công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra đất đai Đồng Tâm

Chiều nay, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra đất Đồng Tâm. Ảnh Cao Nguyên.
Chiều nay, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra đất Đồng Tâm. Ảnh Cao Nguyên.
Chiều nay, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra đất Đồng Tâm. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top